Kozmetik Diş Hekimliği

Restoratif Diş Tedavileri

Restoratif diş tedavileri estetik açıdan güzel bir gülümseme elde etme amacıyla uygulanır. Dişlerin dizilimi, görünümü ve dişleri çevreleyen yumuşak dokunun yapısal özellikleri hastanın yüz görünümündeki karakteristik yapıyla bir bütünlük içinde olduğu takdirde estetik açıdan hoş ve doğal bir görünüm elde edilmesi mümkün olur. 

Restoratif diş tedavileri diş yapısının istenilen nitelikleri kazanması, diş renginin iyileştirilmesi, diş taşlarının giderilmesi ve yüzey temizliği gibi farklı faydaları eş zamanlı sunabilir. Bir başka deyişle restoratif diş tedavileri çürük ya da farklı nedenlere bağlı olarak dişte ortaya çıkan sert doku kayıplarının tamir ve tedavisi amacıyla uygulanır. Böylece hastaların estetik kaygılarından kurtulmaları ve dişlerinin fonksiyonlarının geri kazanması sağlanır.

Restoratif diş tedavileri kapsamında birçok farklı yöntem kullanılması mümkündür. Doğrudan ya da dolaylı kompozit uygulamalar, gülüş tasarımı, dentin hassasiyetine yönelik tedaviler, pre-protetik restorasyon uygulaması, porselen estetik çalışmalar, diş beyazlatma uygulamaları ve vital pulpa tedavisi bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca onkoloji hastaları ile ileri yaşlardaki hastalara uygulanan konservatif diş tedavilerinin yanı sıra yetişkinlere yönelik koruyucu tedavi uygulamaları gibi yöntemlerle hastaların kendilerine özgü sorunları, yaşları, ağız ve diş muayenesi bulgularının değerlendirilmesi sonucu uygun tedavi yöntemi belirlenir.

Kadın ya da erkek fark etmeksizin insanların pek çoğu hoş ve etkileyici bir gülümsemeye sahip olmayı ister. Bu yüzden estetik kaygıları olan kişiler genellikle restoratif diş tedavilerinden yararlanırlar. Aynı zamanda ağız ve çene yapısındaki deformiteler veya kaza sonucu ortaya çıkan yaralanmaların neden olduğu deformasyonlar da restoratif diş tedavileri uygulanarak giderilebilir. 

Diş etlerinde sorun olan, dişlerinde kalıcı lekelemeler bulunan kişiler ile geriatri ve onkoloji hastalarının tedavisinde de restoratif diş tedavilerinden yararlanılabilir. Kişi özelinde tedaviye karar verildiğinde ilk yapılması gereken muayene bulgularının detaylı bir şekilde değerlendirilmesidir. Daha sonra elde edilen veriler rehberliğinde ve bilimsel veriler ışığında kişi özelinde en uygun tedavi planı belirlenmelidir. Tedavi sırasında elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak ortodonti, plastik cerrahi, ortognatik cerrahi, periodontal tedavi ve kozmetik diş hekimliği gibi prosedürlerden en uygun olanların seçilmesi ve uygulanması söz konusu olur.

Sizi Arayalım Danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.